Скачать

Улуттун жоголгон байлыгы

1916-жылы үркүндө көз жумган жана өз жерин таштап качууга мажбур болгон ата-бабаларыбыздын жаркын элесине, азыркы учурда оор турмушу башынан өткөрүп жаткан кыргыз элине арналат!