• Кара шумкар (черный сокол)

  • Уя талаш (сражение за гнездо)

  • Жалгыз балапан (единственный соколенок)

  • Тартуу (подарок)

  • Кыраан (хваткий черный сокол)

Сардарбек Рыскулов. Кара шумкар

Аудиокнига сборника произведений С. Рыскулова “Черный сокол”. Рассказы про соколы, беркуты, сапсаны, знаменитые скакуны, скачки, тайганы.


Сардарбек Рыскуловдун “Кара шумкар” жыйнагынын аудиокитеби. Бул жыйнакка элдик кушчу, бүркүтчү, балбандардын өмүр баяндары көркөм сүрөттөлгөн.