Скачать

Сейтек. Баатырдык эпос. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

“Сейтектин” туруктуу, салттык окуялары толугу менен камтылды.

Китеп окумуштууларга, студенттерге жана жалпы окурмандарга арналат.