Скачать

Семетей. 1959 г.

1959-жылы ар кыл айтымдардан жуурулуштурулуп түзүлгөн вариант. 1958 жылы чыккан “Манас” эпосунун 2 томдугунун уландысы.

Эскертме! Биздин колго тийген нусканын алгачкы барактары жок болгондуктан, кириш сөз 5 беттен башталат. Эпостун тексти толук.