Скачать

Приключения Тома Сойера (на кыргызском)

Бул китепте баяндалган окуялар чындыкта болгон.

Китеп балдар-кыздарды кызыктырыш үчүн жазылганы менен, чоң кишилерге дагы арналган.