Скачать

Санат, насыят жана эмгек ырлары

Бул жыйнакка кыргыз элинин оозеки казынасындагы санат, насыят жана эмгек ырларынын эл ичине кеңири таркаган үлгүлөрү кирди. Фольклордук поэзиянын бул бөлүгүндө эмгекке, адеп-тарбияга үндөөдөн сырткары философиялык, комсологиялык өңүттөн да элдин аңдап-билүүсүн камтыйт.
Китеп жалпы окурмандарга арналат.