Скачать

Өнөр алды - кызыл тил

Бул окуу куралы - ЖОЖдун филология жана педагогика факультетин окуган студенттерге кыргыз фразеологиясын тереңдетип окутуу үчүн түзүлгөн фразеологиялык минимумдун түшүндүрмө сөздүгү.

Студенттерге курсту өздөштүрүү, билимдерин тереңдетүү үчүн кошумча каражат катары сунушталат.

Китептин эл. нускасы http://kyrgyzinfo.ru/ желеконушунун уруксаты менен жайгаштырылды.