• Саякбай Каралаев жөнүндө (про Саякбая Каралаева)

  • Каныкейдин жомогу (история Каныкея)

Саякбай Каралаев. Каныкейдин жомогу

Саякбай Каралаевдин айтуусундагы, “Манас” эпосунан “Каныкейдин жомогу”.