Скачать

Новый Ала-Тоо 2013. №4

БУЛ САНДА:
Кожогелди КУЛТЕГИН Мөөркан апа
Жыпара АКУНОВА Талкаланган тагдырлар
Эсенгул Ибраев Ырлар
Назым ХИКМЕТ Ырлар
Абдымомун Калбаев Сулайманкул болуштун наркы
Төлен Эбдикулы Кара жума
Акбар РЫСКУЛ Шамчырак
Максим ГОРЬКИЙ Эрмек үчүн
Расул ГАМЗАТОВ «Менин дагстаным» китебинен
ПРОЗАИК Два солдата из стройбата
Бектур Илияс уулу Бакыт көчөсү
Эсенбай НУРУШЕВ Жаңы жанрдын жаралышы .
Олжобай КАРАТАЕВ Тарыхтын өчпөс издери .
Сүйөркул ТУРГУНБАЕВ Аалыке, Сталин, Черчилль, Айтматов .
Эсенгул ЧОПИЕВ Чыйрыктырмалар
Баарын билгим келет