Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №12

БУЛ САНДА:
Айтмырза Абылкасымов Үчөө.
Тенти Адышева Ырлар
Эсенбек КУДАЙБЕРГЕНОВ Молонун сыры
Адам . С. Туйгун Сомойдойлор көтөрөт кыргыз сомун
Ахмедхан АБУ-БАКАР Тоолуктардын эрмеги .
Рысбүбү БӨЛӨКБАЕВА Сени да сейрек төрөйт кыргыз эне .
Эйваз Зейналов Карабах кайгысы
Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ Календердин Аксуусар .
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ ХАДЖИ-МУРАТ .
Арстанбек БУЙЛАШ уулу Тар заман
Михаил Булгаков Морфий
Чыңгыз Айтматов Орошон ойлор жана байкоолор
Өмүркул КАРАЕВ Кыргыздар.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Черчиллдин таамай жана азил сөздөрүнөн
Баарын билгим келет: Барды, көрдү, жеңди жеңилди .
Балдарга базарлык
Бозум АЛЫШБАЕВ
Адабият жаңылыктары