Скачать

Новый Ала-Тоо. 2012. №11

БУЛ САНДА:
Төрөкан МИСКЕН Кыяматтык карыз .
Акбар РЫСКУЛОВ Ар кыл жылдын ырлары
Топчугүл ШАЙДУЛЛАЕВА Кызыл өрүк .
Райкүл МАМЫРОВА Ырлар
Самат САРАЛАЕВ Ырлар
Ракман БЕРДИЕВ Ыйман кемик .
Зордун САБИР Айлакер ажы
Лайли ҮКҮБАЕВА «Тарыхтын актай барактарына» жаңы сүртүмдөр
Турсынай ОРАЗБАЕВА Ырлар
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ Хаджи-Мурат
Сабырбек КҮРҮЧБЕКОВ Мелодии арчи
Андрей Платонович ПЛАТОНОВ Возвращение Василий
Васильевич РАДЛОВ Кара-киргизы
Ысмайыл БОРОНЧИЕВ Элдик өнөрдүн башаты
Лао ШЭ Кара сөз каражаттары .
Жаныбек АБДРАЗАКОВ Эрөөл
Сарман АСАНБЕКОВ Улуу өнөрдүн уюткусунда
Жалил АБДЫКАДЫРОВ Ырлар
Өскөн ДАНИКЕЕВ Алгачкы төрага .
Жумакадыр КАРАМОЛДОЕВ Эпосторду эске алсак Апааттан кайтпаган атам, армандуу апам .
Аваз ЖОКЕЙ Асыл апа, артист эже жана «Бони М».
Памир кыргыздарынын сөз казынасынан
Адабият жаңылыктары .