Скачать

Новый Ала-Тоо. 2011. №2

БУЛ САНДА:

Жоомарт Бөкөнбаев - “Комуз күүсү”
Гүлсайра Момунова - “Ырлар”
Жапарали Осмонкулов - “Күн кызарып батканда”
Ысмайыл Кадыров- “Ырлар “
Сайрагүл Кадырова - “Купуя сыр”
Качкынбай Керимбаев - “Айыл баяны”
Касымбек Тазабеков - “Курманжан датканын кызы”
Турусбек Мадылбай - “Менин Америкам, же жаңыдан Американы ачуу”
Алым Токтомушев - “Унутулбас сокмо жол”
Дилбара Осмонбетова - “Кыргызстандын күрөө тамыры”
Эрнест Хемингуэй - “Адамдык кудурет”
Салмоорбек Дыйканов - “О первородстве”
Карине Халатова - “В зимнюю ночь”
Сабахаттин Али - «Хасан чөктү»
Александр Пушкин - “Балыкчы, балык жомогу”
Кеңешбек Асаналиев - “Постсоветтик доор. адабий тагдыр”
Бозум Алышбаев - “Ылакаптардын таржымалынан”
Аман Супатай Уулу -“Жаңыл Мырза баяны”
Адабият жаңылыктары