Скачать

Новый Ала-Тоо. 2011. №11

БУЛ САНДА:
Айгүл Узакова Ырлар
Абдылда Карасартов Казак жеңем
Калчоро Көкүлов Жаңы ырлар
Кубатбек Жусубалиев Аккан сууда арам жок
Түгөлбай Казаков Эсимде
Касымаалы Жантөшев Эки жаш
Талантаалы Бакчиев Каныкейдин кошогу
Сидней Шелдон Асман жерге түшөрдө
Боордош элдердин адабиятынан: Азербайжан

Расим Гараджа Ырлар
Азад Яшар Ырлар
Салам Ырлар
Владимир Тендряков На блаженном острове коммунизма
Пётр Чаадаев Жиндинин актануусунан
Жолдошбек Зарлыкбеков Турмуштан тамган тамчылар
Максим Горький Сергей Есенин
Төлөгөн Козубеков Кара-Буура ханбы же Караханбы? , Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары