Скачать

Новый Ала-Тоо. 2009. №1

Омор Султанов - “Адабиятыбыздын жаңы күзгүсү”, Куттуктоолор;

Чыңгыз Айтматов - “Тоолор кулаганда (Кызкайып);

Омор Султанов - “Мөңгүлөр”;

Мурза Гапаров - “Эки ирет гүлдөөчү алмалар”, “Газала”;

Болотбек Акматов - “Азыркы мезгил жана кыргыз повесттери”;

Биримкул Алыбаев - “Залкарлар”;

Махиал Науйме - “Адам турпаты”;

Назим Хикмет - “Өтүнүч”;

Абдыкерим Муратов - “Акыркы адамжапайынын арзуусу”;

Кадырбек Матиев - “Рухий мазмундун аксиологиялык насили”;

Кубатбек Табалдиев - “Енисей Ысык-Көлгө куят, же Енисей кыргыздары менен Теңир-Тоо кыргыздарынын теги бир экендиги археологиялык изилдөөлөрдүн негизинде”;

Айдарбек Сарманбектов - “Ойтамчылар”;

Калыйча Орузбаева - “Дулдул менен Дуңгул”;

Мырзаян Төлөмүшов - “Деген экен”, “Таанытым”.