Скачать

Кыргызско-русский словарь. Второй раздел. 3-класс -

Кыргыз тили жана окуу. Кыргызча-орусча сөздүк. Экинчи бөлүм. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн.