• Сапардагылар үчүн (За тех, кто в пути)

 • Кыркынчы милде (на сороковой миле)

 • Аялдын кажары (сила женщины)

 • Киш жөнүндө аңыз (сказание о Кише)

 • Сакраментонун жээгинде (На берегах Сакраменто)

 • Өмүр кызык (любовь к жизни). 1-бөлүк

 • Өмүр кызык (любовь к жизни) 2-бөлүк

 • Жалган күндөрдүн шооласын ээрчип (тропой ложных солнц). 1-бөлүк

 • Жалган күндөрдүн шооласын ээрчип (тропой ложных солнц). 2-бөлүк

 • Коңур карышкыр (бурый волк)

 • Адамды атуу оңой эмес (не легко стрелять в человека)

 • Мексикалык (мексиканец)

 • Жомоктун аягы (конец сказки) 1

 • Жомоктун аягы (конец сказки) 2

Жек Лондон. Өмүр кызык

Белгилүү Жек Лондондун аңгемелер жыйнагы. Бул жыйнактагы чыгармалар: Сапардагылар үчүн, Кыркынчы милде, Аялдын кажары, Киш жөнүндө аңыз, Сакраментонун жээгинде, Өмүр кызык, Жалган күндөрдүн шооласын ээрчип, Коңур карышкыр, Адамды атуу оңой эмес, Мексикалык, Жомоктун аягы, Джек Лондон