Скачать

Кыргыз-казак адабий байланышынын жаңы этабы (Ч. Айтматов жана М. Шаханов)

Китепте кыргыз-казак өнөрпоздорунун чыгармачылык байланыштары каралат. Эки элдин адабий-маданий алака-катнаштарына кызыккан жалпы окурмандарга, тиешелүү факультеттердин студенттерине арналат.