Скачать

Курманбек

«Курманбек» кыргыз элинин баатырлык эпосторунун эң көрүнүктүүлөрүнөн. Чыгармадагы каармандар өз элин, өз жерин сырткы басып алуучулардан коргоп, элдин бирдиктүүлүгүн, бейкутчулугун сакташкан.