• Талантаалы Бакчиев жөнүндө (краткое интро)

  • Гүлчоронун Үргөнчтүн суусун кечиши (Гулчоро переправляется через реку Ургенч)

Талантаалы Бакчиев. Гүлчоронун Үргөнчтүн суусун кечиши

Манасчы Талантаалы Бакчиевдин айтуусундагы, “Семетей” эпосунун “Гүлчоронун Үргөнчтүн суусун кечиши”.