Скачать

Кошоктор

Кошок кыргыз эл оозеки чыгармачылыгында эң кеңири тараган жана көлөмдүү жанры болуп саналат. Бул томдукка кол жазмалар фондусунда сакталып турган кошоктордун ичинен үлгүлүү дегендери киргизилди. Жыйнак жалпы окурмандарга арналат.