Скачать

Кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясы

Окуу китеби жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттерине, мугалимдерге, кыргыз тилинин лексикологиясы жана фразеологиясына кызыккан окуучулардын кеңири чөйрөсүнө арналат.