Скачать

Фу-йуйские кыргызы

ФУ-ЙУ кыргыздарынын түпкү теги тууралуу Р. Жолдошевдин макаласы.

ФУ-ЙУ кыргыздары жөнүндө дагы макала: ФУ-ЮЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ или кыргызы из провинции Хэйлуньцзян