Скачать

Эпос "Чигитей". Вариант Жусупа Мамая

Залкар манасчы Жусуп Мамай Манасты 8 урпагына чейин айткан жана алардын баары толугу менен биздин китепканада чыгарылды.