Скачать

Эгемберди Эрматов. 5-том. Чыгыш адабияты. Хикметтер

Эгемберди Эрматовдун чыгармаларынын жети томдук жыйнагы.

Чыгыш поэзиясынын эң асыл үлгүлөрү жана Кожакмат Яссавинин өлбөс-өчпөс хикметтери бул томдуктун мазмунун түзөт.