Скачать

Чыр-Дөбө

Кыргыз жергесинде заман алмашып жаткандагы учурду сүрөттөгөн Айткулу Убукеевдин эң көрүнүктүү чыгармасы.