Скачать

Чагылган

Автордун туңгуч чыгармасы болгон «Чагылган» аттуу бул китебинде адам, коом, жаратылыш мамилелеринин жыштыгы поэзиялык тамсилдик тилде көркөм чагылдырылат.