Скачать

Морфология кыргызского языка

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу-усулдук бирикмесинин 2008-жылдын 10-июнундагы № 7-чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн окуу китеби катарында уруксат кылынган (буйрук № 389-1 2008-жылдын 27-июну)

Азыркы кыргыз тилинин морфология курсу боюнча акыркы жылдарда жазылган илимий изилдөөлөрдүн, окуу куралдардын ынанымдуу тыянактарын эске алуу менен жазылып, кыргыз тилинин сөз жасоо жана сөз өзгөртүү системалары толук камтылды.