Скачать

Батаны тактап алсак кантет?

Мурзакметов Абдымиталип – тарых илимдеринин кандидаты, этнограф Батаны тактап алсак кантет? (“Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын”. Бир батанын таржымалы.)