Скачать

Апа, апа - аа!

Бул жыйнакта Улуу Ата Мекендик согуштун учурунда балдарынан ажыраган энелердин жол караган үмүтүн чагылдыруу менен бирге, автор өзүнүн башынан өткөн жана өзү күбө болгон окуяларды чакан аңгемелер менен эсселер аркылуу турмуштагы чындыкты болгонун болгондой, жатык тил менен жөнөкөй баяндап берилген. Автордун айтайын деген дагы бир максаты – жаш кезинде энесинен ажыраган наристенин эне мээримине болгон муктаждыгын көрсөтүү менен бирге, адам баласынын кыска (же узак) жашап өткөн өмүр жолу бир кылка боло бербестен, анын кыйынчылыгы да, ийгилиги да болоруна окурмандардын көңүлүн буруу.