• Ашыраалы Айталиев жөнүндө (краткое интро)

  • Карагул ботом (плачь по Карагул)

Ашыраалы Айталиев. Карагул ботом

«Карагул ботом» поэмасы адамзат жашоосунун кайсы бир мезгилде жаралып, өзүнүн байыркылыгын сактап, идеялык багытына адам менен жаратылыштын байланышын, табиятка болгон мамилесин чагылдырган турмуштук поэма.