• Ашыраалы Айталиев жөнүндө

  • Карагул ботом

Ашыраалы Айталиев. Карагул ботом

«Карагул ботом» поэмасы адамзат жашоосунун кайсы бир мезгилде жаралып, өзүнүн байыркылыгын сактап, идеялык багытына адам менен жаратылыштын байланышын, табиятка болгон мамилесин чагылдырган турмуштук поэма.