Скачать

Толтой

«Толтой» дастаны Кызыл-Суулук кыргыздардын залкар манасчысы Жусуп Мамайдын айтуусунда «Шинжаң» басмасында жарык көргөн. Толтой өз алдынча эпикалык чыгарманын каарманы катары биринчи жолу айтылып жатат. Чыгарма кызыктуу окуялары менен окурмандардын сүйүктүү китеби боло алат деген үмүттөбүз.