Скачать

Алымбектин санжырасы

Колуңуздагы бул эмгек XVIII кыргыз-калмак ортолору тууралу учкай кабар берип, ал эми кыргыз-казак алакаларынын эң маанилүү учурларын кенен-чонон чагылдырат. Китепти түзүүчүлөр санжырачы Алымбеков Тургунбек байандаган кыргыз-казак окуяларындагы сейрек учуроочу маалыматтарды илимий комментарийлер менен даярдап беришкен. Мындан тышкары бул китеп ошол мезгилдердеги кыргыз-казак мамилелерине арналган чакан изилдөөлөр менен кошумчаланып, негизинен тарыхка кызыккан окурмандардын кеңири катмарына, ошондой эле жалпы ышкыбоздорго арналды.