Скачать

Касым Тыныстанов. Алгачкы эмгектер

Китепке Касым Тыныстановдун кыргыз тили боюнча жарык көргөн алгачкы китептери топтолгон. Учурунда сабаттуулукка үндөп, кыргыз тилин окутууда зор милдеттерди аткарган бул китептер азыр да кошумча кошумча окуу курал жана тилибиздин 1920-30-жылдардагы абалынан кабар берген баа жеткис тарыхый материал болуп кызмат кыла алат.