Скачать

Алыкул Осмонов. Чыгармалар жыйнагы. 3-том (котормолор)

Алыкул Осмоновдун эң толук чыгармалар жыйнагы болгон 1967-ж. басмадан чыккан 3 томдуктун үчүнчү тому. Бул томдо акындын которгон ырлары, драммалары, тамсилдери камтылган.