Скачать

Ырга айлансын бул өмүр

Колуңуздардагы «Ырга Айлансын бул өмүр» китеби акын Оролбай Бердигуловдун 1995-жылы чыккан «Пендечилик» аттуу ыр жыйнагынан кийинки ой толгоолору болуп эсептелет. Мындагы чыгармачыл чабыт ой сүртүмдөргө негизинен адамдагы ыйман ырашкерчиликти жана аруулук менен айкөлдүктү туу тутунууга үндөгөн саптары да бар.