Скачать

Улуу, асыл идеялар "Манаста" жана Айтматовдо

Китепте белгилүү адабиятчы А. Акматалиевдин учур, маданият, адабият, тил маселелерине байланыштуу соңку мезгилде басма сөз беттеринде жарык көргөн макала, маектери топтоштурулган.