Скачать

Учебник. Английский язык. 5-класс. КШ

«Англис тили» окуу китеби кыргыз тилинде окуган 5-класстын окуучулары үчүн окуу-методикалык комплексинин негизги компоненти болуп эсептелет.
Окуу китебинде кеп ишмердигинин бардык төрт каражаты (аудио, сүйлөө, окуу жана жазуу) камтылды. Негизги көңүл окуучулар текстти окууда анын мазмунуна, спецификалык деталдарына жеткиликтүү түшүнүүгө бурулду.