Скачать

Турдакун Усубалиевдин теги

Турдакун Усубалиев - 1961-1985- жылдары Кыргызстандын Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин 1-катчысы, Кыргыз Республикасынын баатыры.
Бул чакан макалада Т. Усубалиевдин ата-тегинин генеалогиясына токтолуп, иликтөө жүргүзүүгө аракет көрүлгөн. Анын түпкү ата-бабалары тууралуу маалыматтар кыргыз санжырасында кездешет. Т. Усубалиев кыргыздын сарыбагыш уруусунун өкүлү болгон.