Скачать

Тарыхчы Кушбек Усенбаев

Монографияда тарыхчы аалым Кушбек Усенбаевдин илимий ишмердүүлүгүнүн айрым багыттары талдоого алынып, замандаштарынын пикирлери киргизилген.

Эмгек жалпы окурмандарга, өзгөчө элибиздин тарыхына кайдыгер карабаган инсандар үчүн арналат.