Скачать

Учкун

Мында балдарга арналып чыгарылган журнал, газеттерге басылган ар түрдүү жанрдагы материалдардын жыйнагы (журнал, гезиттердин аттары көрсөтүлдү) жана адабият сабагындагы баяндамалардан да киргизилди.

Китеп кенже балдар үчүн жазылды.