Скачать

Таң алдында ("Кандуу жылдар")

А. Токомбаев “Таң алдында” (Кандуу жылдар) романын 30 жылдай (1933-1961) жазган . Бул роман кыргыз поэзиясына 2 чоң жаңылык алып келген: 1-си роман ыр менен жазылгандыгы, 2-си тарыхый роман болгону.