Скачать

Сезимде жүргөн элестер

Книга в первой части содержит воспоминания автора об его жизни, художественные размышления о любви к родной земле и народу. Во второй части собраны мнение автора об исторических событиях, об значимых политических моментах общества, о жизни видных исторических деятелей Кыргызстана.


Китепте автор өмүр жолундагы өз башынан кечирген даректүү баяндарды, билим алууга, эл-жерди сүйүүгө болгон көркөм ой толгоолорду 1-бөлүмдө камтыса, 2-бөлүмдө Кыргызстанда болуп өткөн тарыхый окуялар, коомдогу саясий урунттуу учурлар тарыхый инсандардын өмүр жолдоруна, ой жүгүрткөн.

Китеп окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат.