Скачать

Семетей

1943 жылы Берлин шаарында кыргыз тилинде латын ариби менен басмадан чыккан “Семетей” эпосунан үзүндү.

Тили: кыргызча

Ариби: Латынча