Скачать

Сердце трёх ("Үчөөнүн жүрөгү")

Американын улуу жазуучусу Ж. Лондондун бул романы окуяга өтө бай, нары кызык. Автордун айтуусу боюнча, бул анын чыгармачылыгындагы жаңы багытты белгилейт.

Орусчадан которгон: ШЕРНАЗАР ШҮКҮРОВ