Скачать

Семетей. Третья книга

Бул китепте окурмандар Семетей баатыр чоролору менен барып Кызылуюк, Мадыкөл дөөлөр жана Мадыкан, Уусаңгелди, Жубатай сыяктуу душмандар менен кармашууларын сүрөттөйт.Бул окуялар жалгыз кана Жусуп Мамайдын айтуусунда кездешет.