Скачать

Семетей эпосунан үзүндү. Майдан.

Кыргызмамбас басмаканасынан 1943 жыл чыккан, Тоголок Молдонун Семетейинен үзүндү. Майдан.

Бул китепте кытайдын ханы Коңурбайдын кол курап келип Таласты камаган окуясы сүрөтттөлөт.

Китептин электрондук түрү биздин колдонуучу Batyr тарабынан даярдап жөнөтүлгөн.