Скачать

Өскөн өркөн

Заманыбыздын улуу сүрөткери Мухтар Ауэзовдун китебине партиялык жетекчинин, каарман малчылардын унутулгус элесин сүрөттөгөн акыркы чыгармасы, асыл мурасы «Өскөн өркөн» романы кирди. Китеп М. Ауэзовдун туулган күнүнүн 90 жылдыгына арналган адабий белек.

Казакчадан которгон Кымбатбек Укаев