Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №5

БУЛ САНДА:Айдарбек САРМАНБЕТОВ Малкиши Бакталаш
Замирбек ИМАНАЛИЕВ Ырлар
Мамат САБЫРОВ Ант Моке .
Санавар САЙПИДИНОВА Ырлар .
Меңди МАМАЗАИРОВА Андан ары – туңгуюк
Зинакан Пасаңова Жат терезеде өскөн менин гүлдөрүм
Абдымомун Калбаев Сулайманкул болуштун наркы .
Абдыкерим АБДРАЗАКОВ Байыркы кыргыз-түрк адабиятынын үлгүлөрү Ба Жин Кулдун жүрөгү .
Сергей ЕСЕНИН Персия кайрыктарынан.
Акбар РЫСКУЛ Шамчырак.
Кален СЫДЫКОВА Акыйкатты туу туткан
Сайра ИСАЕВА Изденүү жана табылга
Талып МОЛДО Кыргыз тарыхы, уруучулук курулушу, түрлүү салттар
Евгений ВИНОКУРОВ Канатсыз поэзия болбойт
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары