Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №3

БУЛ САНДА:
БАРЧЫН Эрөөл
Анарбек Кырбашев Ырлар
РАБИЯ Турмуштун асма бактары
Тынчтыкбек НУРМАНБЕТОВ Ырлар
Абдыкерим МУРАТОВ Агай
Жунай МАВЛЯНОВ Нан Данияр Жан
Нурзина ӨМҮРБАЕВА Ырлар
Махмуд Кашкарий «Дивану лугат-ат-түрк» китебинен
Осман Чевиксой Хамал .
ЖЕТИГЕН Кытай классикалык поэзиясынан
Белек СОЛТОНОЕВ «Кызыл кыргыз тарыхы» китебинен
Акбар РЫСКУЛ Шамчырак.
Эрнест Хемингуэй «Жооптор гана эмес, суроолор да эскирет»
ПРОЗАИК Два солдата из стройбата
Лайли ҮКҮБАЕВА Адам жана адамзат тагдыры
Аман САСПАЕВ Бүгүнкү кытай авторлору байыркы кыргыздар жөнүндө
Кыяс МОЛДОКАСЫМОВ Оторчулук саясаттын тарыхый аталыштарга таасири
АЗЫК-ЧОМОЙ Тартип
Бозум АЛЫШПАЕВ
Табышмактар
Баарын билгим келет
Адабият жаңылыктары