Скачать

Новый Ала-Тоо 2013 №1

БУЛ САНДА:Султан РАЕВ Жанжаза
Мухтар АЗИМОВ Ырлар
Роза РЫСКЕЛДИНОВА Чакырылбаган коноктор.
Автандил Алдаяров Ырлар
Кылычбек Кыргыз Сырттандын көзүндөгү ок
Тайтөрө БАТЫРКУЛОВ Календердин Аксуусар
Ахмедхан АБУ-БАКАР Тоолуктардын эрмеги
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ Хаджи-Мурат
АЛИАББАС Керооз кемпир
Керим ОТАРОВ Пока огонь пылает в очаге .
ПРОЗАИК Два солдата из стройбата
Лев ГУМИЛЕВ «Меня называют евразийцем…»
А.С.ПУШКИН Ар кай жылдагы байкоолор, учкул ойлор жана үзүндүлөр
Өзүбек АБДЫКАЛЫКОВ Пародиялар
В.С.Черномырдин Черномырдинден «чечен сөз»
Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ «Огуз каан» жана диалектика .
Балдарга базарлык
Адабият жаңылыктары